Tisk

služby osobního kouče Mgr. Ivana Havlíčka

služby osobního kouče Mgr. Ivana Havlíčka, jenž má profesionální zkušenosti ze své dlouhodobé praxe, kdy od roku 1993 pracoval jako duchovní katolické církve. V roce 1997 absolvoval komunikační kurz Dala Carnegieho v Brně. Od 1999 do 2004 byl uvolněn ze služeb diecézního kněze do služebního poměru v AČR jako vojenský kaplan. Během šesti let služby byl na třech zahraničních misích (SFOR II Bosna a Hercegovina, Afghánistán a Irák s polní nemocnicí). V této době denně poskytoval krizovou intervenci a řízené rozhovory jako terapeutickou pomoc vojákům v tíživých a stresových situacích. Doplňoval si vzdělání praktickými kurzy v oblasti vedení, krizové intervence, doprovázení v krizových obdobích, sociálně patologické jevy a prevence v oblasti závislostí, kurz vedení a plánování atd. Během služby v armádě získal 14 medailí a Záslužný kříž 3. stupně. Je veden jako válečný veterán ČR. Od roku 2005 je zpět ve službě diecézního kněze a mnohé zkušenosti využil i v této službě.

Tisk

Ochrana osobních údajů dle GDPR

Účinnost GDPR je pomalu zde! Od 25. 5. 2018 se nás všech týká obecné nařízení na ochranu osobních údajů, které je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. Za porušení předpisů pak hrozí obrovské pokuty. Chcete se jim vyvarovat?  Obraťte se na nás. Máme pro vás několik řešení: seminář GDPR pro vás a vaše zaměstnance, realizaci prvotní analýzy a auditu ve vaší společnosti a následnou implementaci individuálního řešení do praxe.

1. Seminář GDPR

Seminář GDPR

Během zhruba 6 hodin zaškolíme vás a vaši firmu
(vedoucí oddělení, personální, ekonomické či IT) tak, abyste byli schopni obstát v ochraně osobních údajů. Jednoduše přijedeme k vám do firmy a seznámíme vás s desaterem největších změn dle GDPR:
 • 1) Nové pojmy
  (např. zvláštní kategorie osobních údajů „citlivé údaje“, pseudonymizace, profilování, závazná podniková pravidla, služba informační společnosti …)
 • 2) Souhlas se zpracováním osobních údajů
  (zpřísnění podmínek pro získání souhlasu, pravidla pro nezletilé osoby …)
 • 3) Univerzální územní působnost
  (aplikovatelnost nařízení pro správce i mimo EU)
 • 4) Rozšíření práv subjektů údajů
  (přenositelnost osobních údajů, právo být zapomenut, právo na první bezplatnou kopii osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů …)
 • 5) Detailnější zajištění bezpečnosti
  (vhodná technická a organizační opatření: šifrování, pseudonymizace, schopnost zajistit obnovu a dostupnost osobních údajů, pravidelné kontrolní procesy …)
 • 6) Ohlašování incidentů
  (povinnost ohlašovat incidenty Úřadu pro ochranu osobních údajů incidenty, nejpozději do 72 hodin …)
 • 7) Záznamy o činnostech zpracování
  (detailnější interní záznamy o zpracování osobních údajů …)
 • 8) Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
  (předchozí konzultace s dozorovým úřadem, povinnost vypracovat dopady na ochranu osobních údajů …)
 • 9) Pověřenec ochrany osobních údajů – Data Protection Officer (DPO)
  (povinnost v některých případech jmenovat uvnitř společnosti DPO nebo takovou osobu externě zajistit …)
 • 10) Obrovské pokuty za porušení GDPR
  (až 20.000.000,- Euro nebo do výše 4 % celosvětového obratu …)

 

Cena semináře: 1 800 Kč / osoba
Místo konání semináře: u vás ve firmě

 

Neváhejte nás kontaktovat pro konkrétní nabídku školení.


2. Bezpečnostní audit ochrany osobních údajů

Bezpečnostní audit ochrany osobních údajů

Služba bezpečnostního auditu se vám bude hodit, pokud vaše firma ještě nemá vyřešeno GDPR či potřebujete zkontrolovat, zda je vše v dokonalém pořádku. Během bezpečnostního auditu ochrany osobních údajů provedeme u vás ve firmě:
 • zmapování všech procesů týkajících se zpracování osobních údajů, které bude mít formu evidence vyžadované nařízením
 • navrhneme záznamy o činnostech zpracování
 • kontrola základních dokumentů týkajících se těchto aktivit (vzorové pracovní smlouvy, vnitřní předpisy, bezpečnostní směrnice, zásady zpracování osobních údajů, poučení zaměstnanců, smlouvy s dodavateli zpracovávajícími údaje)
 • nastavíme vnitřní procesy a zajistíme vnitřní dokumentaci
 • proškolíme pověřence pro ochranu osobních údajů
 • zpracujeme a dodáme posouzení vlivu na osobní údaje
 • identifikování nedostatků a doporučení k jejich odstranění
 • zajistíme srozumitelnost textu zásad zpracování osobních údajů v souladu s GDPR
 • navrhneme technická a organizační opatření
 • kategorizujeme bezpečnostní opatření v závislosti na riziku zpracování
 • stanovíme pravidla pro přístup k datům, logování, pseudonymizaci, šifrování
 • zajistíme mechanismus detekce incidentů
 • revidujeme vztahy mezi správcem a zpracovatelem v souladu s GDPR
 • kontrolujeme interní mechanismy pro předávání osobních údajů do zahraničí
 • stanovíme postupy pro případ incidentů s osobními údaji včetně ohlášení ÚOOÚ.

Neváhejte nás kontaktovat pro konkrétní nabídku.


3. Implementace individuálního řešení do praxe

Na základě předchozí analýzy a bezpečnostního auditu ochrany osobních údajů provedeme u vás ve firmě implementaci konkrétního řešení do praxe. Připravíme vás tak na nové nařízení se vším všudy.

Sídlíme v Pardubicích, ale rádi za vámi přijedeme i do jiných měst po celé ČR.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit
na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na tel. č. (+420) 602 389 602.
Přejděte na všechny kontakty.

Tisk

Pomoc obětem dopravních nehod a při odškodnění pracovních úrazů

Zpracovávání účetnictví a daňové evidence

Zajišťujeme pomoc:

 • obětem dopravních nehod při jednání s pojišťovnou viníka. Zastupujeme nejen poškozené na zdraví při dopravní nehodě, ale také pozůstalé, kteří při dopravní nehodě přišli o své blízké. Naším zájmem je zabezpečení všech zákonných nároků klientů na odškodnění újmy na zdraví
 • při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání a vyřízení odškodnění u pojišťovny, kdy zaměstnavatel je povinen hradit platby povinné pojištění za své zaměstnance
 • odměnu si účtujeme jen z úspěšně vymoženého a vyplaceného pojistného plnění týkajícího se škody na zdraví
 • klienta zastupujeme přímo před pojišťovnou a naše odbornost mu zaručuje bezpečnost a komfort profesionálního vyřízení odškodnění

Nikdy nechceme po klientovi jakoukoli vstupní nebo zálohovou platbu

Tisk

Zpracování účetnictví a daňové evidence

Zpracovávání účetnictví a daňové evidence

Vedení účetnictví a účetní poradenství

Vedení účetnictví dle požadavků klienta se všemi souvisejícími úkony :

 • komplexní vedení podvojného účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • zpracování účetní závěrky
 • zpracování účetních výkazů a sestav
 • zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
 • účetní a daňové poradenství
 • záznamní povinnost u plátců DPH
 • zastupování klienta při řízení na finančních úřadech, pojišťovnách a ostatních úřadech
Tisk

Zpracování mezd

Nabízíme Vám komplexní zpracování mezd

zpracování mezd

 • komplexní vedení mzdového účetnictví a personální agendy
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců na příslušných úřadech při jejich nástupu nebo ukončení pracovního poměru
 • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení, ročního zúčtování daně a mzdových listů
 • zastupování na úřadech i při veškerých kontrolách (finanční úřad, úřad práce, živnostenský úřad, zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení)
Tisk

Daňové poradenství

Daňové poradenství

V této oblasti Vám náš daňový poradce nabízí tyto základní služby:

 • daňové poradenství (jak správně stanovit daň a přitom neplatit víc než musíte)
 • zpracování daňových přiznání (k dani z příjmů fyzických osob, k dani z příjmů právnických osob, k dani z přidané hodnoty, k dani silniční, k dani z nemovitostí, dani z převodu nemovitostí, k dani dědické, k dani darovací)
 • zastupování na úřadech (finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, živnostenský úřad)
 • zpracování žádostí na finanční úřad
Tisk

Zpracování daňových přiznání

zpracování daňových přiznání

Na základě Vašich požadavků pro Vás naše společnost vypracuje všechny typy daňových přiznání :

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Přiznání k silniční dani
 • Přiznání k dani z nemovitostí
 • Přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • Přiznání k dani dědické
 • Přiznání k dani darovací
 • Přiznání ke spotřební dani
Tisk

Zastupování při řízení na úřadech

zastupování při řízení na úřadech

Kromě vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování veškerých daňových přiznání, zpracování mezd Vám nabízíme :

 • Zastupování při řízení i kontrolách na úřadech (finanční úřad, živnostenský úřad, zdravotní pojišťovny, úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení)
 • Zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
 • Možnost odkladu podání daňového přiznání
Tisk

Zajišťujeme právní služby

zajišťuje advokátní službyPro naše klienty zajišťuje u advokátních kanceláří advokátní služby např. sepisování smluv, zastupování ve věcech občanskoprávních, obchodních a pracovněprávních, zastupování v trestním řízení a správním řízení, zastupování při řešení dopravních nehod a další související činnosti

Tisk

Služby soukromých detektivů

Soukromé detektivní služby

V oblasti služeb soukromých detektivů nabízíme řešení a vyřešení nestandardních životních a rodinných, pracovních nebo obchodních situací.

Jsme zde pro Vás, máme znalosti trestního zákona, trestního řádu, znalosti ostatních zákonů, prošli jsme speciálními výcviky u Policie ČR. Pracujeme na území celé ČR a jsme schopni zajistit detektivní činnost i v zahraničí.

Zabezpečíme pro Vás:

 • sledování osob a věcí
 • pátrání po osobách a věcech
 • sledování a pátrání v zahraničí
 • rodinnou problematiku
 • zajišťování důkazů
 • zvláštní služby
 • bodyguarding
 • zmocněnce poškozeného v trestním řízení
 • vyhledávání odposlechů
 • firemní prověrky
 • vyšetřování, kriminalistiku
 • kamerové bezpečnostní systémy
 • bezpečnostní zajišťování objektů
 • zajištění soudních znalců, zajištění exekutora

více o Detektivních službách

Tisk

Správa pohledávek

Správa pohledávekNaše společnost se specializuje na správu a vymáhání pohledávek po splatnosti pro obchodní společnosti a také pro drobné věřitele z řad podnikatelů i nepodnikatelů.

Tisk

Správní řízení a přestupky v dopravě

Správní řízeníNabízíme zastoupení ve správním řízení – zejména zastupování při řešení dopravních přestupků a dopravních nehod a dále v řízení ve věcech daní.

Tisk

Osobní bankrot

Osobní bankrotoddlužení fyzických nepodnikajících osob

Specializujeme se na komplexní služby v oblasti oddlužení fyzických nepodnikajících osob. Poskytujeme poradenství, zpracování návrhu na povolení oddlužení, nepřetržitý monitoring insolvenčního rejstříku a další služby z oblasti insolvence fyzických osob.

Tisk

Založení společnosti

Založení společnosti

Na základě plné moci pro Vás zajistíme veškeré úkony související se založením společnosti. včetně vyřízení živostných listů, zápisu do Obchodního rejstříku a registraci společnosti na úřadech.

Za úspěšnost zápisu do Obchodního rejstříku ručíme.

Tisk

Ready-made společnosti

Ready-made společnostiSpolečnost s ručením omezeným můžete získat již za jediný den formou prodeje společnosti s ručením omezeným, tzv. ready-made společnosti. Taková společnost je již založená a zapsaná v Obchodním rejstříku, nikdy nevyvíjela činnost, ani nemá žádné závazky. Společnost se převede na nového majitele aniž by bylo nutné znovu skládat základní kapitál. Prodej společnosti je možné realizovat během jediného dne a okamžitě začít podnikat.

Za čistotu ready-made společnosti ručíme.

Tisk

Administrativní správa nemovitostí

 • Administrativní správa nemovitostívedení evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek v domě
 • zpracování předpisu plateb, evidence úhrad záloh na služby spojené s užíváním jednotky
 • součinnost při zpracování návrhu rozpočtu na následující účetní období a zpracování návrhu změn záloh na služby spojené s užíváním jednotek
 • upomínání popř. vymáhání dlužných plateb záloh na služby spojené s užíváním  jednotky
 • zpracování ročního vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotek
 • zpracování oznámení o výši čerpání fondu oprav za uplynulé účetní období
 • zpracování oznámení o přijatém nájemném za uplynulé účetní období
 • sestavení výroční zprávy o hospodaření

Tisk

Ekonomická správa nemovitostí

 • Ekonomická správa nemovitostíkomplexní vedení podvojného účetnictví společenství vlastníků bytových jednostek v souladu s příslušnými zákony
 • zpracování mezd zaměstnanců SVJ a odměn členům výboru
 • zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti a vyúčtování srážkové daně
 • sestavení přehledů o aktuálním stavu prostředků společenství na fondu oprav
 • zpracování roční účetní závěrky, rozvahy a výkazu zisků a ztrát
 • návrh rozpočtu na následující účetní období dle údajů aktuálního účetního období
 • zpracování návrhu výše záloh na služby pro následující účetní období
 • sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně příloh
 • zastupování klienta při jednání i případných kontrolách na finančních úřadech, pojišťovnách a ostatních úřadech